PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 
Dreambeads Online
Hertzweg 36
4338 PX Middelburg
Nederland
 
dreambeads-online.nl
info@dreambeads-online.nl
KvK 51795574
 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

 

A. Privacy

 • Dreambeads Online neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 • Wij verwerken de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft jou een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.
 • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Dreambeads Online in deze een zogeheten verantwoordelijke.

 

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 

A. Van jou als websitebezoeker

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mail
 • Telefoon
 • Betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

A. Minderjarigen

 1. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Dreambeads Online kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout

 

 1. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dreambeads-online.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

 

4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

 

A. Dreambeads Online verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Jou te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Jou de mogelijkheid te geven om bestellingen te plaatsen en deze ook af te handelen;
  • Jou onze nieuwsbrief toe te sturen wanneer je je hiervoor hebt ingeschreven*;
  • Jou de mogelijkheid te geven om een persoonlijk account aan te maken op onze website, waarmee je eenvoudig bestellingen kunt plaatsen;
  • Jou desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
  • Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.

  * E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief "Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (e- mail)nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e- mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

B. Bewaartermijnen

 • Dreambeads Online zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wens je informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval neem dan contact op via: info@dreambeads-online.nl

 

5. Verwerkingen door derden

 

  • Naast de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, delen wij de gegevens die we op deze website van jou verzamelen met de volgende derde partijen:
   • Er wordt gebruik gemaakt van verschillende betaalmethodes, waaronder iDEAL. Deze betaalmethodes zorgen voor beveiligde verbindingen, waardoor persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt.

   • Indien u kiest voor “betalingsmethode Klarna”, dan voert “betalingsaanbieder Klarna” mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

   • Met de bovenstaande verwerkers hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij dwingen deze derde(n) ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkingsverantwoordelijke jou bieden.
   • Er wordt gebruik gemaakt van verbeterde conversies, aangeboden door Google Ads. Wanneer een websitebezoeker een conversie voltooit op onze website worden klantgegevens verzameld. Deze gegevens worden in een gehashte vorm naar Google verzonden en vervolgens gekoppeld aan Google-accounts waarop de websitebezoeker was ingelogd toen hij of zij interactie had met een van de advertenties. Hierdoor worden relevante advertenties en producten getoond aan de websitebezoeker.

 

6. Jouw websitebezoek in kaart

 

A. Cookies

 1. Dreambeads Online maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:
  1. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  2. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.
  3. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Wat als je niet van cookies houdt

 1. Jouw cookie instellingen zijn bij jouw eerste bezoek aan onze website door jou zelf ingesteld. Alle niet-functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt jouw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

A. Jouw rechten

 1. Je hebt het recht om:
  1. jouw persoonsgegevens in te zien;
  2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  4. verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
  5. jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
  6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
 2. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Dreambeads Online hebben, stuur dan een verzoek naar info@dreambeads-online.nl
 3. Dreambeads Online wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt Dreambeads Online je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 4. Dreambeads Online zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

8. Klachtrecht

 

A. Interne behandeling

 1. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Dreambeads Online je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@dreambeads-online.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vindt je via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

9. Beveiliging van communicatie door SSL - encryptie

 

A. SSL

 1. Om jou als websitebezoeker te beschermen gebruikt Dreambeads Online veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kun je er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herken je de beveiliging?

 1. Bij alle onderdelen van onze site waar jouw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in jouw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

 

10. Beveiliging en versie

 

A. Wij nemen het echt serieus

 1. Dreambeads Online neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@dreambeads-online.nl.

B. Versie

 1. De huidige versie is 20201007

 

11. Vragen

 

A. Contactpersoon

Dreambeads Online heeft Wilco Poppe aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heb je opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heb je algemene vragen omtrent de AVG, dan kun je contact opnemen via info@dreambeads-online.nl

 

Cookieverklaring

1. In kaart brengen websitebezoek

A. Cookies

 1. Dreambeads Online gebruikt verschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van jouw computer, tablet of smartphone.
 2. Er bestaan verschillende soorten cookies:
  1. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  2. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
  3. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookievoorkeuren wijzigen

 1. Jouw cookie-instellingen zijn bij het eerste bezoek aan onze website door jou zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt jouw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

2. Cookieoverzicht

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 1. De website van Dreambeads Online maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.

 2. In totaal zijn er op dreambeads-online.nl 83 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Dreambeads Online op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

B. Cookietabel

NaamType(s)CookiesBewaartermijn
 
    
 
 
AddWishTrackingaw_multi_anim_count
aw_website_uuid
awtracking_optout
Einde sessie
Einde sessie
10 jaar

Cookies van Addwish worden gebruikt om een wensen- of verlanglijstje bij te houden op een webwinkel. Er worden gegevens verzameld en bijgehouden over het bezoek aan de website.

 
Amazon Web ServicesFunctioneelAWSALB
AWSALBCORS
1 weken
1 weken

Dit type cookie stelt ons in staat om serververkeer toe te wijzen zodat uw gebruikerservaring zo soepel mogelijk verloopt. Een zogenaamde load-balancer wordt gebruikt om te bepalen welke server momenteel de beste beschikbaarheid heeft. De gegenereerde informatie is volledig anoniem.

 
BingFunctioneel, Analytisch, Tracking_uetsid
_uetvid
MUID
22 uur
1 jaar
1 jaar

Bing gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.

 
ClarityTrackingANONCHK
MUID
SM
Einde sessie
1 jaar
Einde sessie
 
 
CloudflareFunctioneel__cfduid
__cfruid
cf_use_ob
1 maanden
Einde sessie
Einde sessie

Cloudflare is een platform dat de prestaties en veiligheid van websites verbetert. Deze cookies identificeren en volgen de gebruiker, onder andere om een load-balancer en een bot-manager te laten werken. Tevens wordt er een cookie gebruikt om te bepalen of webverkeer vertrouwd is.

 
CookieCodeFunctioneelPraivacyAudit
PraivacyCookieConsent
1 jaar
1 jaar

In de cookie PraivacyCookieConsent worden uw voorkeuren wat betreft het toestaan van cookies geregistreerd. Middels de cookie PraivacyAudit kunt u op anonieme wijze later terugzoeken welke toestemming u heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.

 
DoubleClickTrackingIDE
test_cookie
1 jaar
Einde sessie

DoubleClick gebruikt cookies om de bezoeker, ook op andere websites te herkennen voor advertentiedoeleinden. Door middel van tracking kunnen gepersonaliseerde advertenties worden aangeboden. Tevens kan het gedrag van de bezoeker bij de gepersonaliseerde advertentie worden onderzocht. Door middel van deze cookie kan uw gedrag in kaart worden gebracht.

 
FacebookTracking_fbp
c_user
fr
xs
3 maanden
Einde sessie
3 maanden
Einde sessie

Facebook gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker

 
Feedback CompanyAnalytischGCLBEinde sessie

Feedback Company gebruikt cookies voor statistisch doeleinden, het optimaliseren van een website en het eventueel onthouden van een wachtwoord, voor kwaliteitsbewaking en voor het verbinden met social media.

 
GoogleTracking__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
__Secure-APISID
__Secure-HSID
__Secure-SSID
_gcl_au
_GRECAPTCHA
1P_JAR
APISID
HSID
NID
SAPISID
SID
sid
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
3 maanden
6 maanden
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie

Dit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Lees hier op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt.

 
Google AnalyticsAnalytisch_ga
_gat
_gid
2 jaar
Einde sessie
22 uur

Google gebruikt deze cookies om de websitebeheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven.

 
Hello RetailAnalytisch, Trackinghello_retail_id1 jaar

Hello Retail is een e-commerce bedrijf dat webshops helpt om mer te verkopen, onder andere door producten voor te stellen, nieuwsbrieven en triggermails te sturen, advertentieruimte in te richten en een wensenlijstje aan te bieden. Voor deze functies worden cookies gebruikt, onder andere om de bezoeker een uniek ID-nummer te geven.

 
HotjarFunctioneel, Analytisch, Tracking_hjAbsoluteSessionInProgress
_hjFirstSeen
_hjid
_hjIncludedInPageviewSample
_hjIncludedInSessionSample
Einde sessie
Einde sessie
1 jaar
Einde sessie
Einde sessie

Deze cookies worden geplaatst door hotjar.com. Ze zorgen voor analyse en feedback van de website op basis van het bezoek van de gebruiker. Op deze manier is het mogelijk om de website aan te passen naar de wens van de bezoekers.

 
LeadinfoAnalytischiEinde sessie
LeadInfo gebruikt data om uit het bezoekersverkeer van een website meer leads te genereren. Op basis van het IP-adres worden gegevens uit openbare bronnen gehaald. De geplaatste cookies worden alleen gebruikt voor inzage in het websitegebruik van de bezoekers.
 
MagentoFunctioneelform_key
mage-cache-sessid
mage-cache-storage
mage-cache-storage-section-invalidation
mage-messages
private_content_version
product_data_storage
recently_compared_product
recently_compared_product_previous
recently_viewed_product
recently_viewed_product_previous
searchReport-log
section_data_ids
Einde sessie
22 uur
22 uur
22 uur
Einde sessie
10 jaar
22 uur
22 uur
22 uur
22 uur
22 uur
Einde sessie
22 uur

De website maakt gebruik van Magento als webshopplatform. De cookies die worden geplaatst maakt het de website mogelijk om de webshop effectief te beheren en bezoekers in staat te stellen om hun aankopen af te ronden, onthouden en ingevoerde gegevens te verwerken.

 
PinterestFunctioneel, Analytisch, Tracking_auth
_pin_unauth
_pinterest_sess
_routing_id
51 weken
1 jaar
51 weken
22 uur
Op websites waar Pinterest-functionaliteit geïntegreerd is worden deze cookies gebruikt. Voor advertentiedoeleinden worden ook zaken bijgehouden zoals hoelang naar welke items gekeken wordt.
 
Realtime biddingTrackingawtracking
chosenLang
1 jaar
1 maanden

Worden geplaatst door een advertentie platform. De geplaatste cookies wijzigen voortdurend en kunnen persoonsgegevens bevatten. Bepaalde vlakken op de website worden gereserveerd voor het tonen van advertenties. Het RTB-platform houdt een volledig geautomatiseerde veiling voor de advertentievlakken. Bij Real Time Bidding, bieden adverteerders tegen elkaar op om uiteindelijk de mogelijkheid te krijgen een advertentie aan te bieden aan een specifieke websitebezoeker. De hoogte van het bod wordt gebaseerd op de eigenschappen die aan de websitebezoeker (kunnen) worden toegedicht. De advertentie van de winnende koper wordt binnen 100 milliseconden weergegeven op de site.

 
Site CookiesFunctioneelcsrftoken
JSESSIONID
PHPSESSID
1 jaar
Einde sessie
Einde sessie

Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.

 
YouTubeTrackingCONSENT
GPS
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
17 jaar
Einde sessie
6 maanden
Einde sessie

Dit zijn cookies die door YouTube worden geplaatst om het gedrag van bezoekers te analyseren. Er wordt een YouTube-video op de site gezet en wanneer de gebruiker deze bekijkt komt er informatie vrij.

 
ZendeskFunctioneel  

Essentiële anonieme cookies om de klantenservice af te wikkelen via het platform van Zendesk.

 

3. Google Analytics

A. Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij jou bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Dreambeads Online heeft hier geen invloed op.
 3. Je kunt hier lezen op welke manier Google jouw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

B. Privacy-instellingen

 1. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij jou over het gebruik van dit type cookie.
 2. Dreambeads Online heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 3. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar jouw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat jouw locatie wel herleidbaar blijft.
 4. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

4. Websites van derden en wijzigingen

A. Deze cookieverklaring is niet van toepassing

 1. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Dreambeads Online niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens.
 2. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
 3. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal je opnieuw worden gevraagd om jouw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20210908.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Jouw rechten

 1. Je hebt het recht om:
  1. jouw persoonsgegevens in te zien;
  2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  4. verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
  5. jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
 2. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Dreambeads Online hebben, stuur dan een verzoek naar info@dreambeads-online.nl .
 3. Dreambeads Online wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt Dreambeads Online je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 4. Dreambeads Online zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

6. Klachtrecht

A. Interne behandeling

 1. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Dreambeads Online je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@dreambeads-online.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vind je op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens